8:2ח׳:ב׳
1 א

ושטחום לשמש. והכשדים ישכנו לצור על העיר בקברי השרים שהיו נאים כפלטין:

2 ב

לדומן. לזבל: