8:18ח׳:י״ח
1 א

מבליגיתי עלי יגון. כמו הבלגתי ושם דבר הוא מישאיטינמנ"ץ בלעז כלומר אם אמרתי אבליגה ואתאפק עלי יגוני:

2 ב

עלי לבי דוי. מקול נבואות הנגלות אלי בפורעניות הבאות: