8:14ח׳:י״ד
1 א

ונדמה שם. ונדום שם, נשב שם דומים ואבלים:

2 ב

מי ראש. כס דלווט ביש כרישי חיון ראש פתנים הוא ארס שבשיניו: