8:12ח׳:י״ב
1 א

הובישו. בושת וכלימה תבוא להם:

2 ב

גם בוש לא יבושו. אינם מתביישים במעשיהם הרעים לתת לב לשוב: