7:25ז׳:כ״ה
1 א

יום השכם ושלוח. מידי יום ביום השכם ושלוח: