7:24ז׳:כ״ד
1 א

בשרירות לבם. במראה לבם ל' אשורנו (במדבר כד):