7:18ז׳:י״ח
1 א

לעשות כוונים. דפוס הכוכב:

2 ב

למלכת השמים. כוכב הגדול היו קורין מלכת השמים ל' מלוכה וכן ת"י לכוכבת שמיא: