7:11ז׳:י״א
1 א

המערת פריצים. היה בעיניכם הבית הזה בתמיה:

2 ב

הנה ראיתי. שכך הוא בעיניכם: