6:8ו׳:ח׳
1 א

הוסרי. קבלי מוסר:

2 ב

פן תקע. פן תנתק הוקע לשון חיבור והוקע אותם (במדבר כ״ה:ד׳), ויש ל' הסרת החיבור והרבה תיבות משמשות כן: