6:7ו׳:ז׳
1 א

כהקיר. ל' מקור:

2 ב

ביר. באר:

3 ג

כן הקרה רעתה. כן נובעת רעתם תמיד מוסיפי' ומחדשים:

4 ד

חלי ומכה. ע"כ איתיתי עלה מרע ומחא: