6:4ו׳:ד׳
1 א

קדשו. זמנו:

2 ב

אוי לנו. לעת פנות היום:

3 ג

כי פנה היום. כאשר פנה לעת ערב הציתו האור בבה"מ: