6:3ו׳:ג׳
1 א

רועים ועדריהם. משל הוא מלכים וחיילותיהם:

2 ב

רעו. אכלו:

3 ג

את ידו. את מקומו סביביו: