6:26ו׳:כ״ו
1 א

והתפלשי. התגלגלי:

2 ב

אבל יחיד. אבל של בן יחיד מי שאין לו אלא בן יחיד ומת:

3 ג

מספד תמרורים. לפי שהוא דבוק נקוד מספד בפתח ואינו נקוד מספד בצירי: