6:20ו׳:כ׳
1 א

למה זה לי לבונה. אשר אתם מקריבים לפני אשר משבא באה:

2 ב

לא ערבו. לא נעמו: