6:11ו׳:י״א
1 א

ואת חמת ה' מלאתי. לבי מלא נבואה לבוא חמת ה' עליהם:

2 ב

הכיל. כמו להכיל אשופרי"ר בלעז:

3 ג

שפוך על עולל. לשפוך על היונקים:

4 ד

בחוץ. בשוק:

5 ה

מלא ימים. קרוב למות והוא יתר על זקן: