6:10ו׳:י׳
1 א

ואעידה. ל' התרא':

2 ב

ערלה. אטומה וכן כל ל' ערלה:

3 ג

לחרפה. מחרפין אותו: