52:7נ״ב:ז׳
1 א

יברחו. כמו ברחו:

2 ב

דרך שער בין החומותים. מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו וכבר פירשתיה בס' הזה (לא):