52:34נ״ב:ל״ד
1 א

וארוחתו. נוטל פרס מבית המלך לכל צרכיו: