52:24נ״ב:כ״ד
1 א

כהן המשנה. סגן הכהנים הממונה תחת כהן גדול לשמש תחתיו אם יארע בו פסול שומרי הסף. אמרכלין שמפתחות העזרה מסורות להן: