52:21נ״ב:כ״א
1 א

יסובנו. יקיפנו עוגל היקפו:

2 ב

ועביו. ארבע אצבעות סביב חללו:

3 ג

נבוב. חלול: