52:16נ״ב:ט״ז
1 א

וליוגבים. חופרין בארץ רבותינו אמרו צדי חלזון: