51:9נ״א:ט׳
1 א

נגע אל השמים משפטה. גבה פורענות' עד אל השמים: