51:59נ״א:נ״ט
1 א

שר מנוחה. רב תקרובתא על ידו היו רואים את פני המלך המביאים לו תשורה: