51:58נ״א:נ״ח
1 א

תתערער. לשון חפירה ל' ערו ערו עד היסוד (תהילים קל״ז:ז׳):

2 ב

בדי ריק. בהרבה ריק שיבא עליהם: