51:53נ״א:נ״ג
1 א

וכי תבצר. לשון מבצר חוזק:

2 ב

מאתי יבואו שודדים לה. מאתי מן השמים הגבוהים ממנה יבואו לה השודדים: