51:5נ״א:ה׳
1 א

כי לא אלמן. לא שכחו מלנקום נקמתו:

2 ב

כי ארצם. של כשדים: