51:49נ״א:מ״ט
1 א

גם בבל. היתה לנפול בה חללי ישראל:

2 ב

גם לבבל. יפלו חללי כל ארצה: