51:46נ״א:מ״ו
1 א

בשמועה הנשמעת בארץ. השמועה הזאת של בלשצר שנהרג:

2 ב

ובא בשנה השמועה. באותה שנה עצמה תבוא השמועה שחרבה בבל מאליה מן השמים שנאמר (שם יג) והיתה בבל צבי ממלכות תפאר' גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדום ואת עמורה:

3 ג

ואחריו בשנה. השניה:

4 ד

השמועה. הטובה לכם כה אמר כורש מלך פרס (עזרא א׳:ג׳) מי בכם מכל עמו:

5 ה

ומושל על מושל. דריוש המדי מלך שנה אחת ובשנה השנייה כורש הפרסי: