51:44נ״א:מ״ד
1 א

על בל. על עבודת כוכבים של בבל:

2 ב

את בלעו. שהושפלו כל יושב הארץ תחתיו:

3 ג

ולא ינהרו. ולא יאספו וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב׳:ב׳) כמימי נהרות כולם ההולכים אל הים: