51:42נ״א:מ״ב
1 א

עלה על בבל הים. חיל גדול כמו הים: