51:39נ״א:ל״ט
1 א

בחומם אשית את משתיהם. אכוין שיהו משתיהן בעת החום כדי שישתכרו:

2 ב

למען יעלוזו וישנו. וירדמו:

3 ג

שנת עולם. שנת עולמית וכן עלתה שם מתוך משתה ושכרות נחרבו ונהרגו ונלכדה העיר כמו שנ' (בדניאל ה׳:ב׳) בלשאצר אמר בטעם חמרא וגו' (שם) אשתי חמרא וגו' (שם) ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא וג' (שם) ודריוש מדאה קביל מלכותא: