51:33נ״א:ל״ג
1 א

כגורן עת הדריכה. הרי היא עתה מלאה כגורן בעת שדשו תבואתה שהיא מלאה חטין:

2 ב

עוד מעט. ותתרוקן ותדמה לגורן בעת תחלת הקציר שהיא ריקנית: