51:30נ״א:ל׳
1 א

נשתה. קפצה כמו גיד הנשה (בראשית לג) שנשה ממקומו: