51:2נ״א:ב׳
1 א

וזרוה. ונפצוה:

2 ב

ויבוקקו. וירוקנו: