51:19נ״א:י״ט
1 א

ושבט נחלתו. יעקב הנזכר למעלה בראש המקרא: