51:18נ״א:י״ח
1 א

בעת פקודתם. כשיפקוד הקב"ה עליהם ועל עובדיהם: