51:17נ״א:י״ז
1 א

נבער כל אדם. העושה פסל לאלוה:

2 ב

נסכו. לשון מסכה: