51:13נ״א:י״ג
1 א

בא קצך. קץ שלך:

2 ב

אמת בצעך. מדת חמסך ל"א אמת בצעך מדת סופך כמו כי יבצע: