51:12נ״א:י״ב
1 א

גם זמם ה'. זה ימים רבים:

2 ב

גם עשה. את מזימתו דרך המקרא לדבר שני גמין זה אחר זה ועל ידי האחרון בא הראשון: