51:11נ״א:י״א
1 א

הברו. ל' נקיון:

2 ב

השלטים. אשפות שהחצים נתונים בהם: