50:8נ׳:ח׳
1 א

נודו מתוך בבל. מעתה צאו משם:

2 ב

כעתודים לפני צאן. דרך העתודים ללכת לפני העדר בראש העזים: