50:6נ׳:ו׳
1 א

רועיהם התעום. גדוליהם התעום מעלי:

2 ב

הרים שובבים. אל ההרים אל עבודת כוכבים שבהרים, שובבום אנווייזאנ"ץ בלע"ז שובבום מלכיהם, וי"ת הרים שובבום שלטוניא בזונון: