50:38נ׳:ל״ח
1 א

ובאימים יתהללו. ישתטו ל"א פורוונטרונט בלע"ז וכת"י משתבחין באלהי הענקים שהיו להם: