50:36נ׳:ל״ו
1 א

אל הבדים. אל הקוסמים שלה:

2 ב

ונואלו. בקסמיהם ודומה לו מפר אותות בדים (ישעיה מד) וכן ת"י על שם שבודים ואומרים דברי כזב: