50:34נ׳:ל״ד
1 א

הרגיע את הארץ. כשתפול בבל יהי מרגוע והנחה לכל: