50:27נ׳:כ״ז
1 א

כל פריה. שריה כן דרך הנביאי' להמשיל השרים לפרים אבירים ולעתודים:

2 ב

. (כט) השמיעו אל בבל רבים ל' וישמע שאול את העם (שמואל טז) הזעיקו להאסף אל בבל מורים בחצים כמו יסובו עלי רביו (איוב ט״ז:י״ג):