50:26נ׳:כ״ו
1 א

באו לה מקץ. מסוף העיר התחילו בה שלא תדע ותתפש פתאום:

2 ב

פתחו מאבוסיה. ת"י אבולהא שעריה ואין לו דמיון, ומנחם חברו לשון אבוס:

3 ג

סלוה. דושו אותה:

4 ד

כמו ערמים. גרנות: