50:23נ׳:כ״ג
1 א

פטיש כל הארץ. שהיה מפוצץ ומכתת את הכל: