50:21נ׳:כ״א
1 א

מרתים. שהמרתני והרגזתני:

2 ב

פקוד. שם מדינה וכן פקוד ושוע וקוע (יחזקאל כ״ג:כ״ג) ת"י שם מדינות:

3 ג

ועשה ככל אשר צויתיך. אתה כורש ביד ישעיה הנביא (מ"ה):