50:2נ׳:ב׳
1 א

ושאו נס. פורק"א בלע"ז סימן אסיפה הוא:

2 ב

בל. ומרודך שמות עבודת כוכבים של בבל: